Сердце, логотип
www.CARDIOGENES.dp.ua
строение и развитие сердечно-сосудистой системы
Кардиогенез :: Формування перегородки в артеріальному стовбурі й…
 
Медична ембріологія за Лангманом, Т.Садлер, 2001
Розділ 11

Серцево-судинна система

с.241-248
[ ⇐ назад | вперед ⇒ ]

Формування перегородки в артеріальному стовбурі й серцевому конусі

Рис.11.21 Скановані електронні мікрофотографії сердець мишачих ембріонів

Протягом п'ятого тижня у стовбурі з'являються парні протилежно розташовані гребені. Ці гребені, стовбурові валики або зачатки, розташовані на правій верхній стінці (правий верхній стовбуровий валик) і на лівій нижній стінці (лівий нижній стовбуровий валик) (рис. 11.16). Правий верхній стовбуровий валик розростається дистально і вліво, у той час як лівий нижній стовбуровий валик росте дистально і вправо. Таким чином, розростаючись у напрямку аортального мішка, валики завертаються один навколо одного, тим самим намічаючи спіральний хід майбутньої перегородки (рис. 11.21 та 11.22). Після повного злиття гребені формують перегородку, відому як аортолегеневу, розділяючи стовбур на аортальний і легеневий канали. У час появи стовбурових валиків подібні валики (зачатки) розвиваються вздовж правої дорзальної та лівої вентральної стінок серцевого конуса (рис. 11.16 та 11.22). Конусові валики ростуть назустріч один одному та дистально, щоб об'єднатися зі стовбуровою перегородкою. Після злиття двох конусових валиків перегородка ділить конус на антеролатеральну (шлях відтоку з правого шлуночка) (рис. 11.23) та ретромедіальну (шлях відтоку з лівого шлуночка) частини (рис. 11.24).

Рис. 11.21. Скановані електронні мікрофотографії сердець мишачих ембріонів, що виявляють утворення конусо-стовбурових гребенів (закладок), які формують перегородку у вихідному тракті для поділу його на аортальний і легеневий канали. А. Фронтальний розріз, що показує дотикання закладок у вихідному тракті (стрілки). Б. Розріз атріовентрикулярного каналу (головки стрілок) і вихідного тракту (стрілки). В обох ділянках закладки вперше доторкуються одна до одної. В. Розріз через аортальну (А) та легеневу (Р) судини, що показує їх спіральний хід, викликаний спіральним ходом конусо-стовбурових гребенів (див. рис. 11.22) Зверніть увагу на товщину аорти.

 

Рис.11.23 Фронтальний розріз серця 7-тижневого ембріона

Рис. 11.23. Фронтальний розріз серця 7-тижневого ембріона. Зверніть увагу на конусову перегородку та розташування легеневих клапанів.

Рис.11.22 Схематичне зображення розвитку конусостовбурових гребенів

Рис. 11.22. Схематичне зображення розвитку конусостовбурових гребенів (закладок) і закриття міжшлуночкового отвору. Проліферація правої та лівої конусових закладок, поєднана з проліферацією нижньої ендокардіальної закладки, закриває міжшлуночковий отвір і формує мембранозну частину міжшлуночкової перегородки. А. Шість тижнів (12 мм). Б. Початок сьомого тижня (14,5 мм). В. Кінець сьомого тижня (20 мм).

 

Розвиток перегородки у шлуночках

Наприкінці четвертого тижня починають розширюватися два примітивні шлуночки. Це досягається шляхом постійного росту міокарда ззовні та безперервним утворенням випинань і трабекул зсередини (рис. 11.8, 11.16 та 11.24).

Медіальні стінки шлуночків, що розширюються, зближуються та поступово зростаються, утворюючи м'язову міжшлуночкову перегородку (рис. 11.24). Деколи злиття стінок неповне, що виявляється більш чи менш глибокою апікальною щілиною між двома шлуночками. Простір між вільним краєм м'язової міжшлуночкової перегородки та зрослими ендокардіальними зачатками забезпечує сполучення між шлуночками.

Міжшлуночковий отвір, що знаходиться над м'язовою частиною міжшлуночкової перегородки, зменшується у розмірах із завершенням утворення конусної перегородки (рис. 11.22). На наступних етапах закриття отвору досягається виростанням тканини з нижнього ендокардіального зачатка вздовж верхівки м'язової частини міжшлуночкової перегородки. Ця тканина зливається зі суміжними частинами конусної перегородки. Після повного закриття міжшлуночковий отвір перетворюється у мембранозну частину міжшлуночкової перегородки.

Рис.11.24, 11.25 Фронтальній розріз серця наприкінці 7 тижня. Конусова перегородка. артеріальний стовбур на рівні півмісяцевих клапанів на 5-6-7 тижнях розвитку

Рис. 11.25. Поперечні розрізи через артеріальний стовбур на рівні півмісяцевих клапанів на п'ятому, шостому, сьомому тижнях розвитку (відповідно А, Б та В).

Рис.11.26, 11.27 Півмісяцеві клапани. Нормальне серце. Ізольований дефект у мембранній частині міжшлуночкової перегородки

Рис. 11.27. А. Нормальне серце. Б. Ізольований дефект у мембранній частині міжшлуночкової перегородки. Зверніть увагу, що кров з лівого шлуночка потрапляє у правий крізь міжшлуночковий отвір (стрілки).

Півмісяцеві клапани

В той час, коли поділ стовбура майже завершився, у вигляді невеличких горбиків виявляються зачатки півмісяцевих клапанів. Ці горбики знаходяться на основних валиках стовбура, і вони по одному з кожної пари пов'язані відповідно з легеневим та аортальним каналами (рис. 11.25). Навпроти зрослих стовбурових валиків у обох каналах з'являється третій горбик. Поступово горбики нагорі розсмоктуються, формуючи півмісяцеві клапани (рис. 11.26).

КЛІНІЧНІ ПАРАЛЕЛІ

Вади серця

Дефекти міжшлуночкової перегородки (VSD), що включають мембранозну частину перегородки (рис. 11.27), є найпоширенішою вродженою вадою серця, яка у вигляді ізольованої аномалії трапляється з частотою 12 на 10000. Цей дефект може також поєднуватися з аномаліями поділу конусостовбурової ділянки. Залежно від розміру отвору, заповнення кров'ю легеневої артерії може у 1,2—1,7 раза перевищувати кровонаповнення аорти. У деяких випадках дефект не обмежується лише мембранозною частиною, включає і м'язову частину перегородки.

Тетрада Фалло є найчастішою аномалією конусостовбурової ділянки (рис. 11.28). Причина дефекту - нерівномірний поділ конуса, зумовлений переднім зміщенням конусостовбурової перегородки. Зміщення перегородки спричинює чотири серцево-судинні аномалії: (а) звуження шляхів відтоку з правого шлуночка, тобто, легеневий інфундибулярний стеноз; (б) великий дефект міжшлуночкової перегородки; (в) аорта-вершниця, що відходить безпосередньо над септальним дефектом; (г) гіпертрофія стінки правого шлуночка, зумовлена вищим тиском справа. Вада трапляється з частотою 9,6 на 10 тисяч, коли сумісна з життям.

Рис.11.28а Тетрада Фалло Рис.11.28б Тетрада Фалло

Рис. 11.28. Тетрада Фалло А. Зовнішній вигляд. Б. Чотири компоненти дефекту: стеноз легеневої артерії; аорта-вершниця; дефект міжшлуночкової перегородки; гіпертрофія правого шлуночка. В. Ультразвукове сканування, що виявляє нормальне серце з передсердями (зірочки), шлуночками (V) та міжшлуночковою перегородкою (стрілка). Г. Сканограма серця, що показує характерні риси тетради, включаючи гіпертрофію правого шлуночка (Я) та аорту-вершницю (стрілка). А — передсердя; і — лівий шлуночок.

Збережений артеріальний стовбур є наслідком порушення зростання конусостовбурових країв та їх опущення у напрямку до шлуночків (рис. 11.29). У таких випадках, що трапляються зчасто-тою 0,8 на 10000, легенева артерія відходить дещо вище від нероз-діленого стовбура. Оскільки гребені також беруть участь в утворенні міжшлуночкової перегородки, спільний стовбур завжди супроводжується дефектом міжшлуночкової перегородки. Нерозділений стовбур, таким чином, розташований над обома шлуночками й отримує із обох кров.

Рис.11.29 Збережений артеріальний стовбур

Рис. 11.29. Збережений артеріальний стовбур. Легенева артерія відходить від спільного стовбура (А). Перегородка у стовбурі і конусі не розвинулася (Б). Ця аномалія завжди поєднується з дефектом міжшлуночкової перегородки.

Транспозиція великих судин виникає, коли порушується нормальний спіральний хід конусостовбурової перегородки й остання розташовується прямо (рис. 11.30,А). Як наслідок, аорта відходить від правого шлуночка, а легенева артерія — від лівого. Вада трапляється з частотою 4,8 на 10000 і часом поєднується з дефектом мембранозної частини міжшлуночкової перегородки; тоді звичайно відкрита артеріальна протока. Оскільки клітини нервового гребеня беруть участь у формуванні стовбурових зачатків, ураження цих клітин можуть призводити до вад, які залучають шлях відтоку.

Рис.11.30, 11.31 Клапанні стенози

Клапанні стенози легеневої артерії чи аорти виникають тоді, коли півмісяцеві клапани зростаються на різному протязі. Частота аномалій приблизно однакова — 3-4 на 10000. При клапанному стенозі легеневої артерії стовбур самої артерії звужений, навіть може бути його атрезія (рис. 11.30,Б). При цьому лише відкритий овальний отвір забезпечує вихід крові з правих відділів серця. Артеріальна протока тоді завжди відкрита і є єдиним шляхом легеневого кровопостачання.

Рис. 11.31. А. Клапанний стеноз аорти. Б. Атрезія аортального клапана. Стрілка у цузі аорти показує напрям кровотоку. Коронарні артерії постачаються кров'ю за рахунок цього зворотного потоку. Зверніть увагу на маленький лівий шлуночок та великий правий шлуночок.

При стенозі аортального клапана (рис. 11.31,А) зрощення потовщених клапанів може бути таким вираженим, що сам отвір має точковий розмір. Однак розмір аорти є переважно нормальним.

Коли зрощення півмісяцевих аортальних клапанів повне, виникає стан, відомий як аортальна клапанна атрезія (рис. 11.31,Б); тоді аорта, лівий шлуночок і ліве передсердя значно недорозвинені. Ваду звичайно супроводжує відкрита артеріальна протока, крізь яку кров надходить в аорту.

Ектопія серця — рідкісна аномалія, при якій серце розташоване на поверхні грудної клітки. Ця вада зумовлена порушенням закриття вентральної стінки тіла в ембріона (див. розділ 10).

Розвиток провідної системи серця

Спочатку серцевий водій ритму розмішується у каудальній частині лівої серцевої трубки. Пізніше цю функцію бере на себе венозний синус, і, в той час як синус стає частиною правого передсердя, пейсмекерна тканина розташовується біля гирла верхньої порожнистої вени. Таким чином, утворюється синоатріальний вузол.

Атріовентрикулярний вузол та пучок Гіса походять із двох джерел: (а) клітини в лівій стінці венозного синуса; (б) клітини з передсердно-шлуночкового каналу. Після вростання венозного синуса в праве передсердя, ці клітини розмішуються на своєму остаточному місці — при основі міжпередсердної перегородки.

 

Поддержка
 © 2008-2015 Cardiogenes.dp.ua
© обработка Dr. Andy  
Key words: heart, cardiogenesis, cardiac development. Ключевые слова: сердце, кардиогенез, гистогенез миокарда эндокарда эпикарда, ангиогенез, развитие сердечно-сосудистой системы, васкулогенез, эмбриология, теоретическая кардиология, врожденные пороки сердца, струны сердца. Миокард человека и животных, наука, медицина, ветеринария, сердце.
Rambler's Top100 li MyCounter