Сердце, логотип
www.CARDIOGENES.dp.ua
строение и развитие сердечно-сосудистой системы
Кардиогенез :: Розвиток судин - венозна система. (МЕДИЧНА ЕМБРІОЛОГІЯ…
 
Медична ембріологія за Лангманом, Т.Садлер, 2001
Розділ 11

Серцево-судинна система

с. 255-260
[ ⇐ назад | вперед ⇒ ]

Розвиток судин

ВЕНОЗНА СИСТЕМА

Рис.11.40 Основні компоненти венозної та артеріальної систем

На п'ятому тижні вирізняються три пари основних вен: (а) жовткові, або пупково-брижові вени, що несуть кров від жовткового мішка до венозного синуса; (б) пуповинні вени, що походять з ворсин хоріона і несуть насичену киснем кров до зародка; (в) кардинальні вени, що несуть кров власне ембріона (рис. 11.40).

Рис. 11.40. Основні компоненти венозної та артеріальної систем у 4-міліметровому ембріоні (кінець четвертого тижня).

Жовткові вени

Перед входом у венозний синус жовткові вени утворюють сплетення навколо дванадцятипалої кишки і проходять крізь поперечну перегородку. Печінкові тяжі, що вростають у перегородку, переривають хід вен, і розвивається потужна судинна сітка, відома як печінкові синусоїди (рис. 11.41).

Рис.11.41 Розвиток жовткових та пуповинних вен протягом 4-5 тижн.

Рис. 11.41. Розвиток жовткових та пуповинних вен протягом четвертого (А) та п'ятого (Б) тижнів. Зверніть увагу на сплетення навколо дванадцятипалої кишки, формування печінкових синусоїдів та зародження ліво-правих шунтів між жовтковими венами.

Після зменшення рогу лівого синуса кров з лівої половини печінки скеровується у праву, що призводить до розширення правої жовткової вени (правий печінково-серцевий канал). Остаточно правий печінково-серцевий канал утворює печінково-серцеву частину нижньої порожнистої вени. Проксимальна частина лівої жовткової вени зникає (рис. 11.42, А та Б). Сітка анастомозів навколо дванадцятипалої кишки перетворюється в одну судину — ворітну вену (рис.11.42, Б). Верхня брижова вена, по якій здійснюється венозний відтік від первинної кишкової петлі, походить із правої жовткової вени. Дистальна частина лівої жовткової вени також зникає (рис. 11.42, А та Б).

Рис.11.42 Розвиток жовткових та пуповинних вен протягом 2-3 міс.

Рис. 11.42. Розвиток жовткових та пуповинних вен на другому (А) та третьому (Б) місяцях. Зверніть увагу на формування венозної протоки, ворітної вени та печінкового відрізка нижньої порожнистої вени. Селезінкові та верхні брижові вени впадають у ворітну вену.

Пуповинні вени

Спочатку пуповинні вени проходять з кожного боку печінки, але деякі потім сполучаються з печінковими синусоїдами (рис.11.41, А та Б). Потім проксимальна частина обох пуповинних вен та залишок правої пуповинної вени зникають, і ліва вена стає єдиним шляхом, по якому кров надходить від плаценти до печінки (рис. 11.42). Зі зростанням плацентарного кровообігу формується пряме сполучення між лівою пуповинною веною і правим печінково-серцевим каналом — венозною протокою (рис.11.42,А та Б). Ця судина обходить синусоїдне сплетення печінки. Після народження ліва пуповинна вена і венозна протока облітеруються і утворюють відповідно круглу зв'язку печінки та венозну зв'язку.

Кардинальні вени

Спочатку кардинальні вени утворюють основну систему венозного відтоку ембріона. Ця система складається з передніх кардинальних вен, що забезпечують венозний відтік від краніальної частини зародка, і задніх кардинальних вен, якими відтікає венозна кров від решти ембріона. Передні і задні вени зливаються перед впадінням у синусовий ріг і формують короткі загальні кардинальні вени. Протягом четвертого тижня кардинальні вени формують симетричну систему (рис. 11.43,А). Протягом п'ятого—сьомого тижнів утворюються додаткові вени: (а) субкардинальні вени, що забезпечують відтік в основному від нирок; (б) сакрокардинальні вени від нижніх кінцівок; (в) супракардинальні вени, що забезпечують відтік від тулуба за допомогою міжреберних вен, таким чином переймаючи функцію задніх кардинальних вен (рис. 11.43).

Розвиток системи порожнистих вен характеризує поява анастомозів між правим і лівим боками, і кров таким чином скидається з лівого боку в правий.

Рис.11.43 Розвиток нижньої порожнистої вени, непарної та верхньої порожнистої вен

Рис. 11.43. Розвиток нижньої порожнистої вени, непарної та верхньої порожнистої вен. А. Сьомий тиждень. Зверніть увагу на анастомоз що утворився між субкардинальними, супракардинальними, сакрокардинальними та передніми кардинальними венами. Б. Венозна система при народженні -Зверніть увагу на компоненти нижньої порожнистої вени.

Анастомоз між передніми кардинальними венами перетворюється у ліву плечоголовну вену (рис.11.43, А та Б). Тоді більшість крові з лівого боку голови і з лівої верхньої кінцівки скидається направо. Термінальна частина лівої задньої кардинальної вени, що впадає у ліву плечеголовну вену, зберігається у вигляді невеликої судини — лівої верхньої міжреберної вени (рис. 11.43,Б). Ця судина отримує кров із другого та третього міжреберних проміжків. Верхня порожниста вена утворюється правою загальною кардинальною веною та проксимальною частиною правої передньої кардинальної вени.

Анастомоз між субкардинальними венами формує ліву ниркову вену. Коли встановлюється це сполучення, ліва субкардинальна вена зникає, і лише її дистальна частина залишається у вигляді лівої гонадної вени. Таким чином, права субкардинальна вена стає основним шляхом відтоку і розвивається у нирковий сегмент нижньої порожнистої вени (рис. 11.43,Б).

Анастомоз між сакрокардинальними венами утворює ліву загальну клубову вену (рис.11.43, Б). Права сакрокардинальна вена стає сакрокардинальним сегментом нижньої порожнистої вени. Коли нирковий сегмент нижньої порожнистої вени сполучається з печінковим сегментом, що походить від правої жовткової вени, формування нижньої порожнистої вени завершується. Тепер вона складається з печінкового, ниркового та сакрокардинального сегментів.

КЛІНІЧНІ ПАРАЛЕЛІ

Дефекти венозної системи

Складність розвитку порожнистих вен призводить до високої частоти відхилень від нормальної схеми.

Рис.11.44 Подвоєння нижньої порожнистої вени

Подвійна нижня порожниста вена розвивається тоді, коли ліва сакрокардинальна вена не втрачає сполучення з лівою субкардинальною (рис. 11.44.А). Ліва загальна клубова вена розвинута або ні, але ліва гонадна вена розвинута нормально.

Рис. 11.44. А. Подвоєння нижньої порожнистої вени на поперековому рівні за рахунок персистуючої лівої сакрокардинальної вени. Б. Відсутність нижньої порожнистої вени. Нижня половина тіла відводить венозну кров у непарну вену, яка впадає у верхню порожнисту вену. Печінкова вена впадає в серце у місці нижньої порожнистої вени.

Відсутність нижньої порожнистої вени спостерігається тоді, коли субкардинальна вена не сполучається з печінкою і скидає кров прямо в праву супракардинальну вену (рис. 11.43 та 11.44,Б). Внаслідок цього кров із каудальної частини тіла досягає серця непарною та верхньою порожнистою венами. Печінкова вена входить у праве передсердя у тому місці, де впадала би нижня порожниста вена. Звичайно ця аномалія пов'язана з іншими вадами серця.

Рис.11.45 Ліва верхня порожниста вена, що впадає у праве передсердя через вінцевий синус

Ліва верхня порожниста вена — це аномалія, викликана збереженням лівої передньої кардинальної вени і облітерацією загальної кардинальної та проксимальної частини передньої кардинальної вен справа (рис. 11.45,А). У такому випадку кров справа скидається наліво за допомогою плечоголовної вени. Ліва верхня порожниста вена впадає у праве передсердя крізь лівосинусовий ріг, тобто крізь коронарний синус.

Рис. 11.45. А. Ліва верхня порожниста вена, що впадає у праве передсердя через вінцевий синус (вид ззаду). Б. Подвійна верхня порожниста вена. Сполучна (плечоголовна) вена між двома передніми кардинальними не розвинулася (вид ззаду).

Для подвійної верхньої порожнистої вени характерні збереження лівої передньої кардинальної вени та порушене формування лівої плечоголовної вени (рис 11.45,Б). Персистувальна ліва передня кардинальна вена, яка називається лівою верхньою порожнистою веною, впадає у праве передсердя через коронарний синус.

 

Поддержка
 © 2008-2015 Cardiogenes.dp.ua
© обработка Dr. Andy  
Key words: heart, cardiogenesis, cardiac development. Ключевые слова: сердце, кардиогенез, гистогенез миокарда эндокарда эпикарда, ангиогенез, развитие сердечно-сосудистой системы, васкулогенез, эмбриология, теоретическая кардиология, врожденные пороки сердца, струны сердца. Миокард человека и животных, наука, медицина, ветеринария, сердце.
Rambler's Top100 li MyCounter