Сердце, логотип
www.CARDIOGENES.dp.ua
строение и развитие сердечно-сосудистой системы
Кардиогенез :: Система екстракоронариих артерій серця (Шляхи…
 
Пути кровоснабжения сердца - пособие
(Шляхи кровопостачання серця : учбовий посібник для самостійної роботи студентів / Стебельський С.Є, Кульчицький К.І., Козлов В.О. та ін. МЗ України РМК по ВМО, Дніпропетровський медичний інститут. - Дніпропетровськ, 1993. - 39с.
с.14-15
[ ⇐ назад | вперед ⇒ ]

Частина 1. Шляхи артеріального кровопостачання серця людини

1.1. Система коронарних артерій...

1.2. Система екстракоронариих артерій серця

Окрім коронарних артерій, які є основними джерелами кровопостачання серця, до передсердь та перикарду підходять також екстракардіальні, додаткові джерела васкуляризації за рахунок судин органів та клітчаткових проміжків переднього та заднього середостіння і діафрагми (внутрішні грудні, верхні та нижні діафрагмальні артерії, бронхіальні, стравохідні, перикардіальні та середостінні вітки аорти). Навколо серця, яке займає центральне положення в грудній клітині, формується складна по своїй архітектоніці анастомотична система кровоносних судин із артеріальних сіток та сплетінь, які прилягають до серця органів середостіння. Ці сплетіння топографічно тісно зв'язані з перикардом та заперикардіальним відділами навколосерцевих судин (аорта, легеневий ствол, порожнисті та легеневі вени). В цих регіонах розташовані зони суміжного кровопостачання коронарних та позакоронарних артерій, які анастомозують між собою (екстракардіальні анастомози).

Мал. 5. Топографія перехідних зон перикарду та проходячих через них судин середостіння до передсердів (схема).

Додаткові екстракоронарні артерії, головним чином, бронхіальні та стравохідні гілки грудної аорти та гілки внутрішніх грудних артерій, проходять в серце в області артеріальних та венозних переходних зон перикарду на задній стінці перикарду, де збереглись залишки дорсальної брижі первинного трубчатого серця, в вигляді сполучної складки перикарду. Це видно із мал. 5. Сполучна складка являє собою два листки серозного перикарду, між котрими знаходиться більш-менш достатня кількість жирової клітчатки. Ця складка по формі нагадує коротку брижу і розділяє собою поперечний та косий синуси перикарду.

Невелика ділянка міокарду лівого передсердя в області основи сполучної складки перикарду не покрита серозною оболонкою і знаходиться екстраперикардиально. Тобто міокард передсердів в області екстраперикардіального поля, безпосередньо прилягає до клітчатки заднього середостіння в області біфуркації трахеї. Тут локалізуються найбільш розвинуті додаткові артерії серця, які мають діаметр 0,3—1,5 мм. Найбільш крупні із них з передсердними гілками бронхіальних артерій, які частіше всього розташовані біля основи складки редуційованої лівої порожнистої вени. Ці передсердні гілки кровопостачають задню стінку лівого, частково правого передсердя та міжпередсердної перепонки, які, таким чином, є зонами змішаного кровопостачання.

Мал. 6. Локалізація екстракардиальних анастомозів (х).

На стінках верхньої та нижньої порожнистих вен, легеневих вен, в області конуса правого шлуночка та переходних зон перикарду також існують зони змішаного кровопостачання. Позаперикардіальні відділи порожнистих та легеневих вен кровопостачаються гілками із системи екстракоронарних артерій, в той час, як інтраперикардіальні ділянки цих судин отримують кровопостачання із передсердних гілок коронарних артерій серця. Із гілок обох джерел формуються периадвентиціальні сітки типу vasa vasorum (мал. 6).

Разом з передсердними гілками в формуванні екстракардіальних анастомозів приймають участь і гілки артеріального конусу, які відходять від лівої та правої коронарних артерій. На стінках аорти та легеневого стволу їх розділення анастомозують з судинами преаортальної та претрахеальної клітчатки, тобто існує зв'язок з судинами екстракоронарного походження.

Одним із проміжних ланцюгів в екстракоронарній васкуляризації серця є судинна система перикарду. Фіброзний та серозний перикард кровопостачаються із системи артерій середостіння, а епікард та перехідні складки — із системи коронарних артерій. Судини перечислених зон змішаного кровопостачання грають доцільну роль в кровопостачанні і кроворозподілі, а також при порушенні коронарної гемодинаміки можуть перетворюватися в шляхи колатерального кровообігу. Середня сумарна поверхня поперечного зрізу всіх екстракардіальних анастомозів у віці до 10 років становить 0,33 мм2, потім збільшується до 1,32 мм2 у віці 36—55 років, а після 56 років декілька зменшується до 1,17 мм2. Таким чином, питома вага додаткових екстракоронарних артерій серця по відношенню до сумарного поперечного зрізу коронарних артерій складає близько 5% або 1/20 її частину.

Додаткові екстракоронарні джерела васкуляризації серця грають компенсаторну роль при недостатності коронарного кровотоку. Але їх функціональне значення має місце тільки при хронічній коронарній недостатності, коли звуження просвіту коронарних артерій проходить на протязі значного відрізку часу. При цьому складаються умови для поступової морфо-функціональної перебудови екстракардиальних анастомозів в сторону розширення просвіту. Таким чином, через них може проникати достатня кількість крові до ішемізованої стінки серця.

 

1.3. Система найменших судин серця...

 

Пути кровоснабжения сердца - пособие
Шляхи кровопостачання серця: Учбовий посібник для самостійної роботи студентів / Стебельський С.Є., Кульчицький К.І., Козлов В.О. та ін. ДМИ. — Дніпропетровськ, 1993.— 39с.
  -   Передмова
  -   Частина 1. Шляхи артеріального кровопостачання серця людини:
  -     -   1.1. Система коронарних артерій;
  -     -   1.2. Система екстракоронарних артерій серця;
  -     -   1.3. Система найменших судин серця (судин В'єссена-Тебезія);
  -   Частина 2. Мікроциркуляторне русло серця на протязі онтогенезу:
  -     -   2.1. Гемомікроциркуляторне русло серця;
  -     -   2.2. Лімфомікроциркуляторне русло серця;
  -   Частина 3. Шляхи венозного відтоку серця;
  -   Заключна частина.
Поддержка
 © 2008-2015 Cardiogenes.dp.ua
© обработка Dr. Andy  
Key words: heart, cardiogenesis, cardiac development. Ключевые слова: сердце, кардиогенез, гистогенез миокарда эндокарда эпикарда, ангиогенез, развитие сердечно-сосудистой системы, васкулогенез, эмбриология, теоретическая кардиология, врожденные пороки сердца, струны сердца. Миокард человека и животных, наука, медицина, ветеринария, сердце.
Rambler's Top100 li MyCounter